Berg & Wigum AS har vært miljøsertifisert siden 2014.
Vi har fokus på miljø både ovenfor våre leverandører og ansatte.
Vi bruker kun seriøse leverandører som retter stor fokus på miljøvennlige produkter.

Pr.d.d. har vi 2 elektriske servicebiler.
Vi har avtale med Retura og Franzefoss på kildesortering av:
EE-avfall
Restavfall
Papp og papir
Lysstoffrør
Batterier o.l.

Vår miljøpolycy:
Vi ønsker å fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Policy for innkjøp
Vi skal være bevisste våre innkjøp og arbeide for å mer miljøvennlige innkjøp og redusere unødvendig innkjøp

Fokusområder for innkjøp er;
– Valg av miljøvennlige leverandører og produkter
– Reduksjon av avfall relatert til innkjøp

Policy for energi
Vi skal være bevisste vårt energiforbruk og arbeide for å redusere energiforbruket og økt bruk av miljøvennlig energi.

Fokusområder for energi er:

– Valg av miljøvennlig energi
– Reduksjon av energiforbruk

Policy for transport
Vi skal være bevisste vårt transportforbruk og arbeide for redusert og mer miljøvennlig transportbruk.

Fokusområder for transport er:
– Bruk av miljøvennlig transportmidler
– Reduksjon av unødig transport
– Fokus på samkjøring
– Fokus på øko-kjøring

Policy for avfall
Vi skal være bevisste vår avfallhåndtering og arbeide for å redusere avfallet.

Fokusområder for avfall er:
– Redusert avfallsproduksjon
– Økt gjenbruk og/eller ombruk
– Økt kildesortering