Send oss en forespørsel

Bygginstallasjon

Bygginstallasjon

Berg & Wigum as prosjekterer og installerer tekniske installasjoner innen næringsbygg, leilighetsbygg, kontorbygg, produksjonsbygg og andre bygg for næringslivet.
Vi kan tilby bred erfaring innen disse bygningstypene og driften av disse.
Vårt fokus er å kunne levere en elektroteknisk installasjon som er tilpasset bygget og bruken av dette, samt at dette også skal være driftsmessig lønnsomt og til riktig pris.

Jordingsanlegg utført som bankett-jording , jordspyd eller jordplater. Tilpasset bygningstype og bruk av installasjonen. Jording har blitt veldig viktig i dagens bygninger og for det utstyr som installeres i disse. Både for sikkerhet til personer og driftssikkerhet.
Utjevningsforbindelser monteres til andre utsatte anleggsdeler som himlinger, armering og andre bygningskonstruksjoner. Alle jordingsanlegg vi monterer blir målt og dokumentert.

Føringsveier for kabler som kabelbruer, kanaler, røranlegg monteres av oss og tilpasses byggets utforming. Alle føringsveier beregnes etter de effekter og antall kabler som skal installeres.
I utformingen av disse må også installasjon av sterkstrømskabler og svakstrømskabler ivaretas med skilleplater eller sikker avstand for at disse ikke skal få interferens.

Hovedtavler og underfordelinger prosjekteres og monteres av oss, men vi bruker ofte tavlemontørfirma til å bygge disse da dette krever egen kompetanse og dokumentasjon.
Alle tavler / fordelinger blir bygget i støvfrie og rene lokaler.

Berg & Wigum installerer det meste innen tekniske installasjoner, som stikkontakter fra 16 til 125 amper, servicebrytere for alt av teknisk utstyr som skal tilkobles strøm, montering av strømskinner for industri og tilkobling av ventilasjonsanlegg og vannbårne anlegg.

Bygging av egne styringer for teknisk utstyr er noe av det som vi kan tilby våre kunder.
Alt innen motorstyringer med og uten frekvensomformere.
KNX styring av lys, varme, solskjerming og alt som ønskes styrt av dette.

Varmekabelanlegg for oppvarming / tining av snø i bakken, trapper, ramper, takrenner osv prosjekteres og installeres av oss. Det er viktig å bruke riktig varmekabel til sitt bruk.
Det er like viktig at det blir montert riktig styring av varmekabelanlegg, da dette er installasjon som krever effekter og som blir dyrt i drift hvis det blir stående på mer enn nødvendig. Med vår erfaring så blir det montert og  satt i drift varmekabelanlegg som er optimal til sitt bruk.
Vi har også egen spesialist på feilsøking av varmekabelanlegg, og det kreves god kompetanse og erfaring for å kunne finne og utbedre feil på varmekabler.