Berg & Wigum AS har installasjon og service på marina anlegg som ligger i kanalen og Nidelven og har i mange år hatt et godt samarbeid med Trondheim Båtforening.
Marina anlegg har på mange måter utfordringer med mekaniske slitasje og korrosjon på utstyr og båter. Vi har jobbet aktivt med å utbedre de elektriske installasjoner samt forberede disse for å kunne tåle de påkjenninger som er.
Noe av det vi har prioritert i de siste 10 årene er jording og mekanisk beskyttelse på marinaanleggene. Det å få eventuelle feilstrømmer fra land / båter til å bli oppdaget slik at jordfeilbrytere løser ut. Får å få til dette er det viktig at jordinger knytter sammen anlegg slik at feil kan gå tilbake til jordpunktet på land.

Det er også viktig at det elektriske anlegget kontrolleres jevnlig slik at feil kan oppdages, og utbedres før det gir skade. Dette skal utføres av en godkjent installasjons bedrift. Det er like viktig at en utfører egenkontroll som det å løse ut jordfeilbrytere hver måned, sjekke om kabler er skadet og ikke ligger i sjøen. Har en skjøteledning blitt mistet i sjøen må kontakten byttes ut.
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) regulerer ansvarsforhold for kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg: Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold, slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i kapittel V. Ved bruk og tilkobling av elektrisk utstyr til anlegg skal det vises aktsomhet slik at det ikke oppstår fare for liv eller eiendom.

Berg & Wigum AS kan tilby kontroll og service på marina anlegg.