Send oss en forespørsel

El-bil lading

Trygg lading av elbil

El-bil lading

Hjemmet er et av de viktigste stedene for lading. Derfor er det viktig at det foregår på en trygg måte. Å forstå risikoene og finne en god løsning for daglig lading er en viktig del av det å eie en elbil eller plug-in hybrid.
1. Den daglige ladingen
De fleste lader først og fremst hjemme, over natten. Derfor er det viktig å etablere en god løsning med funksjoner som ivaretar alle risikofaktorene som kan oppstå ved lading. Når bilen lades hjemme overføres store mengder energi over strømnettet. En vanlig stikkontakt og ledningsnettet er ikke konstruert for en slik belastning, og overbelastningen kan i verste fall føre til varmegang og brann. Derfor er det viktig at ladingen gjøres på fagmessig installert hjemmelader, slik at man trygt kan lade bilen hjemme når man sover.

2. Fordelen med ladestasjon
Mode 3 ladestasjonen er utviklet for å gjøre lading av elbiler trygt og enkelt. Ved å installere en ladestasjon blir alle risikofaktorene ved lading tatt hånd om av systemene i ladestasjonen og bilen. En forskriftsmessig installert ladestasjon er sikreste løsning for lading av elbiler og plug-in hybrider, og er en god forsikring som man bør investere i. Ladestasjonen forteller bilen hvor mye strøm bilen får lov til å trekke. Dette er igjen stilt inn av elektrikeren som monterte ladestasjonen, ut fra hvor stor belastning den elektriske installasjonen tåler. I tillegg settes det ikke strøm på hverken ladekabel eller bil før bilen “sier i fra” at den er klar til å starte å lade. Det er viktig å ha god jording og beskyttelse mot de spesielle jordfeilene som kan oppstå ved lading. Dette blir også ivaretatt når en ladestasjon installeres fagmessig.

3. Stikkontakt som permanent løsning
Hvis stikkontakt eller industrikontakt skal brukes til regelmessig lading skal kursen oppfylle kravene i gjeldende norm (NEK400). Det er spesielle krav til en stikkontakt som skal benyttes til lading av elbil eller plug-in hybrid. Dette er krav som er satt for å minske risikoen som kan oppstå ved lading. Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for el-sikkerheten i Norge. De er klare på at man ikke skal ta i bruk en stikkontakt som ikke følger de ekstra kravene i normen til regelmessig lading. Dette er de viktigste punktene man skal følge for en stikkontakt som benyttes til lading:

Kontakten skal ha en egen kurs med en sikring på maksimalt 10A samt.

Sikringen bør ikke belastes med mer enn 80-90% av merkeverdiene. Det vil si 8-9A på en 10A sikring.

Kursen til kontakten skal beskyttes med jordfeilvern Type B.

Det skal være krok, hylle eller tilsvarende som tar vekten av kladden på ladekabelen slik at denne ikke henger i kontakten.

Det skal ikke være andre laster som lys, garasjeport, andre kontakter eller lignende på kursen til kontakten, og kontakten skal være enkel slik at ikke annet enn ladekabelen kan tilkobles.

Det skal være et overspenningsvern i det elektriske anlegget hvor kursen for elbillading befinner seg.

Det skal selvsagt ikke benyttes skjøtekabler eller adaptere som en permanent løsning for lading av elbil eller plug-in hybrid.

4. Lading på tilfeldig stikkontakt
Unntaksvis kan det være behov for å lade på en tilfeldig stikkontakt. For eksempel når man er på besøk et sted og trenger litt ekstra påfyll på batteriet før hjemturen. Dette regnes ikke som regelmessig lading og kravene over må ikke følges. Imidlertid skal man huske at en elbil skaper mer belastning på en stikkontakt og det elektriske anlegget i et hus enn det det normalt er konstruert for, og det er nødvendig å følge litt med.

a) Sjekk kontakt og ladekabel for varme

Overbelastning vil over tid medfører at kontakten blir varmere og varmere, helt til den rett å slett blir ødelagt. Ta derfor en egen sjekk ved å kjenne på støpsel og kontakt under lading med jevne mellomrom. Støpsel og stikkontakt skal normalt ikke bli mer enn såvidt lunken ved høy belastning.

b) Heng opp “kladden” på ladekabelen

For å redusere økt slitasje på klemmene i kontakten, oppfordres det til at «vorten»/boksen på ladeledningen ikke henger på kontakten, men avlastes med en krok.

c) Skjøteledning skal ikke tilkobles en stikkontakt eller en elbilkontakt.