Til hovedinnhold

Miljø og autorisasjoner

Vi har en rekke autorisasjoner for å sikre kunder, ansatte og miljøet så godt vi kan.

Miljøfyrtårn

Berg & Wigum AS har vært miljøsertifisert siden 2014.
Vi har fokus på miljø både ovenfor våre leverandører og ansatte.
Vi bruker kun seriøse leverandører som retter stor fokus på miljøvennlige produkter.

P.d.d. har vi 4 elektriske servicebiler.
Vi har avtale med Retura og Franzefoss på kildesortering av:
EE-avfall
Restavfall
Papp og papir
Lysstoffrør
Batterier o.l.

Mer om Miljøfyrtårn

Elvirksomhetsregisteret

"I henhold til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 3 skal alle foretak som tilbyr og utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr, registreres i Elvirksomhetsregisteret."

Nettside Elvirksomhetsregisteret
Boligmappa Logo. Foto
Boligmappa AS

Boligmappa

For å sikre at dere får den dokumentasjonen du som kunde har krav på, benytter vi boligmappa.

Boligmappa er boligens servicehefte.

Boligmappa samler data og dokumentasjon om alle bygg og boliger i Norge på ett sted. Informasjonen er tilgjengelig for eiere av bygget – når og hvor man trenger det.

les mer om Boligmappa
Fg skadeteknikk logo
FG skadeteknikk

FG Skadeteknikk

Med kunnskap om at elektrisk feil er årsaken til svært mange branner, både innen privat og næringsbygg, er det alles ønske å iverksette tiltak.

Elkontroll

Godkjent lærebedrift

Vi er en autorisert lærebedrift.

Dette er en tjeneste gjennom utdanning.no som gir oss den beste anledning til å sikre våre læregutter med betingelser, best mulig opplæring m.m.

Se vår profil
Direktoratet for byggkvalitet

Godkjent for ansvarsrett

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Sentral godkjenning er en vurdering av foretakets kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11.

Se beskrivelse

KNX - Smarthjem

The demand for comfort and versatility in the management of heating, lighting and access control systems for a family home as well as an office complex is growing. At the same time, the efficient use of energy is becoming increasingly important. People want a comfortable, sustainable and safe place to live and work and that's where automation jumps in.

Les mer om smarthjem

Start Bank

Dette nettverket ble lansert i 2005 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL), og ble utviklet for å imøtekomme den stadig mer krevende lovgivningen og behov for risikostyring hos entreprenørkunder og Facility Management kunder over hele Norge.

Les mer om Start Bank
Nkom logo. foto
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NKom

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) er ei utøvande tilsyns- og forvaltningsmyndigheit for tenester innanfor post og elektronisk kommunikasjon i Noreg. 

Nkom er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Samferdselsdepartementet (SD) har fagansvaret for saker på postområdet.

Om Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet