Send oss en forespørsel

Miljøfyrtårn

Berg & Wigum AS tar miljøansvar med Miljøfyrtårn

Å bli sertifisert som miljøfyrtårn, krever at Berg & Wigum AS følger en del “Generelle krav” samt “Krav til Elektroentreprenører”. Bedriften har et godt system for HMS-arbeid og ingen åpne pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet. Hos oss er det Lotte Bjørnebo som er miljøansvarlig og har ansvaret for den årlige rapporteringen til Miljøfyrtårn.

Vi er opptatt av å forbedre det fysiske miljøet

Det stilles krav om stadig forbedring av arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energiforbruk, transport, avfall, utslipp til luft og vann, samt estetikk.

For oss er Miljøfyrtårn en flott måte å forplikte og inspirere våre ledere og øvrige medarbeidere til bedre transportplanlegging med fokus på økokjøring, energieffektivisering, bedre avfallshåndtering og fokus på miljøvennlig innkjøp.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.

Berg & Wigum AS ønsker å sette fokus på miljø og bli oppfattet som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet.

Vi ser på dette som et ledd i å sikre den fremtidige driften, blant annet fordi alt tyder på at miljøriktig drift og god miljødokumentasjon vil bli stadig viktigere for profileringen av virksomheter og et krav fra myndigheter, eiere og kunder. Samtidig ønsker vi å kunne ta samfunnsansvar.

Vår virksomhet ønsker å sikre at miljøarbeidet blir ivaretatt i alle ledd.

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og være bevist våre valg for et bedre miljø!

Sertifikat miljøfyrtårn